2018-05-05 Sitka Sound v Sonoma County - regularman