2018-05-26 g2 Rainy v Portneuf Valley - regularman