2016-06-18 Rainy City v Whidbey Island - regularman